Információ:
info@paternity.hu
Munkanapokon munkaidőben egy órán belül választ kap levelére.

Jegyzőkönyvezett mintavétel

A hivatalos, hatósági célból végzett apasági vizsgálat esetében jegyzőkönyvezett mintavételre van szükség.

A mintavétel során a minta levételét független személynek kell elvégeznie (olyan személy, aki a vizsgálatban résztvevőktől független, azokkal semmilyen kapcsolatban nem áll, nincs függőségi vagy rokonsági viszonyban). A mintavételi dokumentációban ezt egyértelműen fel kell tüntetni, és aláírásával, valamint két tanú aláírásával ezt tanúsítani kell.

A mintavétel, illetve a mintakezelés folyamatát munkatársunk is szívesen elvégzi, e célból időpontot kell foglalnia, és meg kell jelennie a mintavételi irodánkban. Plusz költség ellenében a mintavételt az Ön által kijelölt helyen (akár az otthonában) is el tudjuk végezni.

DNS mintavétel hatósági célból

A hatósági eljárásban történő felhasználási céllal végzendő mintavételnek meg kell felelnie az erre vonatkozó előírásoknak. A mintavételt független személynek kell végeznie. A mintavétel folyamatát két tanú aláírásával kell tanúsítani. A mintavétel első lépéseként a vizsgálandó személyeket személyi dokumentumaik alapján be kell azonosítani, és az erre a célra bemutatott okmányokról másolatot kell készíteni. Okmányként a személyi igazolvány, az útlevél vagy a gépjárművezetői jogosítvány használható fel. Ugyancsak be kell mutatni a lakcímkártyát, vagy tartózkodási engedélyt.

Ki végezheti el a jegyzőkönyvezett mintavételt?

Szívesen segítünk ennek kivitelezésében. Ugyanakkor ezt a feladatot – lévén a mintavételi jegyzőkönyv egy magánokirat, amit két tanú ellenjegyzése mellett akár az Ön háziorvosa, ügyvédje, gyámhivatali munkatársa, esetleg a védőnő is el tud készíteni.

Amennyiben a mi segítségünket kéri, akkor előzetesen be kell jelentkeznie, időpontot kell foglalnia. Lehetőség szerint az összes résztvevőnek egy időben kell a mintavételen jelen lennie, a mintavételt egymás előtt ajánlott elvégezni. A mintavevő személye garantálja, hogy a levett mintákat más senki sem tudja manipulálni, azok érintetlenül kerülnek beküldésre.

Valójában bizonyos helyzetekben a jegyzőkönyvezési folyamat ki is hagyható – ha az apasági kérdésben vitában álló felek találnak egy olyan személyt, akiben mindketten megbíznak, akkor ő elvégezheti a mintavételt, és a minták beküldését- ebben az esetben a jegyzőkönyvezés plusz költségétől mentesülhetnek, mivel az elején megállapodhatnak abban, hogy az így levett mintákból készített vizsgálat eredményét fenntartás nélkül mindkét fél el fogja fogadni.

Dokumentáció

A jegyzőkönyvezéshez a mintavételben résztvevő személyeknek megbízhatóan kell igazolniuk személyazonosságukat. E miatt be kell mutatniuk érvényes fényképes igazolványt, amiről másolat készül, valamint a tanúknak tanúsítaniuk kell, hogy a DNS minta ténylegesen attól a személytől lett levéve, akinek az adatai a mintatárolón fel lettek tüntetve.

Megbízható mintakezelés láncolat

A minták levétele után biztosítani kell azt, hogy illetéktelenek ahhoz ne férhessenek hozzá, és ne lehessen manipulálni a levett DNS mintát. Célszerű ezt úgy biztosítani, hogy a minták levételét, becsomagolását és elküldését a mintavételt bonyolító személy saját maga végezze el, így felelősséget vállalva a folyamat, a mintakezelési láncolat megbízhatóságáért.

A bíróság szabadon dönthet arról, hogy a jegyzőkönyvezett mintavétel eredményét elfogadja-e vagy sem

A bíró szabadság lehetővé tesz, hogy a jegyzőkönyvezett, és minden tekintetben megbízható folyamat eredményeként kapott leletet a Bíróság felhasználja, vagy ne fogadja el. Fontos tudnunk, hogy a DNS alapú apasági vizsgálat eredménye természettudományosan megalapozott tény – tehát ismétlések után is azonos eredményt ad abban az esetben, ha ugyanazoktól az emberektől vették le a mintát. Így az esetlegesen elutasított apasági vizsgálati lelet miatt megismételt vizsgálat előbb utóbb mégiscsak az igazság győzelmét fogja hozni.