Információ:
info@paternity.hu
Munkanapokon munkaidőben egy órán belül választ kap levelére.

Az alábbi szószedetben a leggyakrabban használt kifejezések, fogalmak szakszerű magyarázatát találják meg.

Akkreditáció

Független (igen gyakran állami) szervezet által ellenőrzött tevékenység, előre meghatározott szabályok és feltételek mellett kell a feladatot elvégezni, az akkreditált tevékenység esetében biztosak lehetünk abban, hogy a munkát az ott dolgozók szabályosan végzik el, és a kiadott eredmények megbízhatóak.

Apaság elismerése
Amennyiben a törvény másképpen nem rendelkezik, az apaság nyilatkozat tétellel is elismerhető, ebben az esetben a nyilatkozatalapján a nyilatkozó személye lesz a vélelmezett apa.

Allél

A DNS molekula változó hosszúságú egységei a kromoszómán belül, más néven lokusz. Egy adott tulajdonságot kódoló génhez minden allél két forrásból: az anyaiból és az apaiból kerül a gyermek sejtmagjába, DNS molekulájába, kromoszómájába. Az apasági vizsgálat során összehasonlítjuk a személyekre jellemző speciális allélek hosszát – ez a hossz jellemző az egyedre.

Apasági nyilatkozat

Amennyiben a megszületett gyermek anyja nem él házasságban, illetve nincs bejegyzett élettársi kapcsolata, akkor a gyermek apja nyilatkozatban kijelentheti azt, hogy ő a gyermek apja. Ebben az esetben a hatóság a nyilatkozat-tevőt vélelmezi apaént, és ő kerül be a gyermek anyakönyvébe apaként.

Apasági vizsgálat

Minimum két személy (gyermek és feltételezett apa) biológiai genetikai kapcsolatának a vizsgálata.

A személyazonosság megállapítása

A jegyzőkönyvezett apasági vizsgálat során, az ellenőrzött mintavételi láncolat során a vizsgált személy személyazonosságát igazolni szükséges. Ezt a bemutatott személyi dokumentumok, tanuk, és fényképek alapján a független mintavevőnek kell jegyzőkönyvezett formában megtennie. A bírósági eljárás során a mintavevő nyilatkozata igazolja azt, hogy a vizsgálati anyag tényleg a dokumentumokban feltüntetett személyektől származik.

Az apaság megállapítása

Az apasági DNS teszt során az előre meghatározott, minimálisan 21 DNS marker (allél, lokusz) hosszúsága kerül vizsgálatra, amit a laboratóriumi szakemberek összevetnek a gyermek és a feltételezett apa esetében. Amennyiben 2 vagy több esetben nem felelnek meg egymásnak az allélhosszok, a vizsgált feltételezett apa kizárható a gyermek biológiai apjaként – ellenkező esetben pedig a vizsgált markerek populációs gyakorisága alapján pedig kiszámolják az apaság valószínűségét.

Az apasági vélelem megtámadása

Amennyiben valaki olyan információ birtokába jut, hogy az őt éríntő apasági vélelem megkérdőjelezhető, akkor a tudomásra jutástól számított egy éven belül az apasági vélelem megtámadható a bíróságon.

Biológiai apa

Biológiai apa az, akinek a genetikai állománya egyértelműen kimutatható a gyermek genetikai állományában, a gyermek vér szerint tőle származik. Az esetek egy részében nem ő a gyermek vélelmezett apja, az elvégzendő apasági vizsgálat képes ezt a kérdést egyértelműen tisztázni.

Családi kapcsolatok vizsgálata

DNS alapon nem csupán az apa-gyermek kapcsolat vizsgálható, hanem más (nagyszülő-unoka, testvér, nagybácsi – unokahúg, stb.) kapcsolat is tesztelhető.

DNS

A DNS (dezoxi-ribonukleinsav) egy speciális molekula, mely a sejtmag kromoszómáit alkotja, és az örökítő genetikai információt hordozza. A genetikai információ felét az anyától, a másik felét pedig az apától örökli a gyermek. A DNS molekulát nukleinsav-bázisok építik fel, ezekből négy különböző fajta létezik, és ezek sorrendje határozza meg a genetikai információt.

DNS profil

A DNS-ben kódolt genetikai információ egyedi, olyan mint az ujjlenyomat. A személy DNS profilja nem változik az élete során, lehetőség van a DNS profil vizsgálatára, és így a későbbiekben bármilyen családi, leszármazási jogi folyamatban a profil eredmény felhasználható.

DUO teszt

A vizsgálat során a gyermek és a feltételezett apa DNS mintája kerül feldolgozásra.

Feltételezett apa

Az a személy, akinek a vizsgálata történik, és akinél az apasági vizsgálat eldönti, hely kizárható-e az, hogy ő lenne a gyermek biológiai apja, vagy igazolható az apaság.

Gén

A DNS molekula azon szakasza, ami egy tulajdonságra vonatkozó információkat hordozza.

Gén lokusz

A DNS molekulán az adott tulajdonságot hordozó gén pontos helye.

Iker DNS vizsgálat

Alkalmas az egypetéjűség – kétpetéjűség kérdésének DNS alapon történő eldöntésére. Egypetéjű ikerpár esetében az ikrek DNS állománya azonos, míg kétpetéjű ikrek esetében a testvérekhez hasonló DNS állománnyal rendelkeznek a vizsgált ikrek. Ennek megállapítására a DNS alapú ikervizsgálat az egyetlen elfogadott és alkalmas módszer.

Kromoszóma

A sejtmagban található képződmény, mely a genetikai kódot tartalmazó DNS molekulából áll. Minden sejt 46 darab kromoszómát tartalmaz, ez valójában 23 pár, amiből az egyik 23 darabot az anyjától. A másik 23 darabot pedig az apjától kapja a gyermek a fogantatás pillanatában. Ezek összetétele nem változik, és a szervezet minden egyes sejtjében azonos az egész élet során.

Marker

A DNS molekula jól definiált rövid szakasza, ami alapján valamilyen tulajdonság, például az apaság is leírható.

Mintavételi készlet

A DNS minta levételéhez szükséges eszközöket, illetve a vizsgálat kivitelezéséhez szükséges dokumentációt, a levett vizsgálati anyag visszaküldéséhez szükséges postakész borítékot, valamint a befizetéshez szükséges egyedi vonalkódot tartalmazó, postán küldött, vagy az erre felkért gyógyszertárban átvehető egységcsomag.

Polimeráz lánc-reakció (PCR)

A nukleinsavak (DNS, RNS) felszaporítására alkalmas alapvető laboratóriumi eljárás, ami segítségével a legtöbb genetikai vizsgálat – így az apasági vizsgálat is – nagy pontossággal elvégezhető.

Szájnyálkahártya-hámsejt mintavevő pálca

Speciális, a fültisztító pálcára emlékeztető, kettesével csomagolt mintavevő pálca. Ennek segítségével gyűjthető be a hámsejt a vizsgált személytől, mégpedig úgy, hogy a pálca vattával borított részét kb. 10 alkalommal hozzádörzsöljük az arcot belülről, a szájüreg felől borító nyálkahártyához. Ez a mintavétel nem fáj, nem hagy nyomot, alvó kisgyermek esetében akár úgy is elvégezhető, hogy a gyerek nem ébred fel. Az így levett minta megszárítva (papír-borítékban) hónapokig eltartható szobahőmérsékleten, ezért kényelmesen küldhető postán, levél-szerűen borítékba csomagolva.

TRIO apasági vizsgálat

A gyermek, a gyermek édesanyja és a feltételezett apa DNS mintájából álló vizsgálat.

Vélelmezett apa / vélelmezett apaság

Az apaság a jogi rendszerünkben vélelmezett alapon kerül megállapításra. A gyermeknek az az apja, aki a fogantatás feltételezett időszakában az anya házastársa (volt), vagy élettársi kapcsolatban állt, vagy ezt nyilatkozatban kijelenti. A vélelmezett apa nem biztos, hogy a gyermek tényleges, biológiai apja is egyben.

Vér (EDTA-s vér)

Alvadásában gátolt laboratóriumi vérminta, amely alkalmas az apasági vizsgálat elvégzésére. Régebben az apasági vizsgálatokat vérből végezték, ma már ezt csak speciális mintaként alkalmazzuk, és ilyenkor a vizsgálat költségei nagyobbak. A vérből elvégzett apasági vizsgálat eredménye megegyezik a szájnyálkahártya hámsejt („nyálminta”) eredetű DNS-ből végzett vizsgálatéval.