Információ:
info@paternity.hu
Munkanapokon munkaidőben egy órán belül választ kap levelére.

Jegyzőkönyvezett mintavétel

Hivatalos eljárás során (bírósági, ügyészségi vagy gyámügyi eljárás) jegyzőkönyvezett mintavétellel, és az ellenőrzött mintalevételi láncolat betartásával kell eljárni, és igazolni azt, hogy a vizsgálat olyan DNS mintákból készült, amelyek biztosan a megnevezett személyektől származnak, és a feldolgozás előtt senki sem manipulálhatta őket.

A mintavételt független mintavevőnek kell elvégeznie, olyan személynek, aki tisztában van a mintavétel technikájával, és semmilyen összefüggésbe sem hozható a DNS vizsgálat jelenlevő, vagy más módon érintett szereplőivel.

A jegyzőkönyvezett mintavétellel levett vizsgálati anyagból kapott eredmény alkalmas a hivatalos (bírósági, ügyészségi vagy gyámügyi) eljárásban való felhasználásra – azonban mindenképpen célszerű ezt az adott hivatalban (bíróságon, ügyészségen, gyámügyi hivatalban) a vizsgálat megkezdése előtt tisztázni.

Mintavétel az ellenőrzött mintalevételi láncolat szabályai szerint

Jegyzőkönyvezett, hivatalos apasági vizsgálat esetében be kell tudni bizonyítani, hogy az ellenőrzött mintavételi láncolat szabályszerűen működött. A DNS mintákat független mintavevő személynek kell levennie, aki egyben a mintavétel tanújaként is szerepel az eljárásban, így az ő adatait pontosan ismerni kell, és a mintavételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A mintavevő személy a mintavétel előtt meggyőződik a vizsgált személyek személyazonosságáról – a bemutatott személyi igazolványok, vagy azt helyettesítő útlevelek, esetleg tartózkodási engedélyek, stb. alapján. A független mintavevő személye általában olyan, akiben mindkét ellenérdekű fél egyaránt megbízik, a szabályokat ismeri és betartja, adott helyzetben hajlandó tanúskodni (általában gyámügyi szakember, ügyvéd, orvos, védőnő). A jegyzőkönyvezett mintavételt – amennyiben mi végezzük – az árlistában feltüntetett összegért tesszük. Amennyiben más végzi el, annak költségeiről a mintavételt végző személlyel külön kell megegyezni.

Jegyzőkönyvezett mintavétel

A jegyzőkönyvezett mintavételt tőlünk is megrendelheti (ennek költségeit az Árlistában megtalálja), vagy más közreműködésével is lebonyolítható.

Az általunk végzett jegyzőkönyvezett mintavételre előzetesen telefonon vagy e-mailben be kell jelentkezni. A jegyzőkönyvezett mintavételen az összes vizsgálati szereplőnek (apasági vizsgálat esetében a gyermeknek, a gyermek törvényes képviselőjének, a gyermek anyjának, illetve a feltételezett apaként vizsgált személynek egy időben meg kell jelennie. A mintavételen más nem lehet jelen – kivéve esetleges hatósági személyt (rendőrség, ügyészség, büntetés-végrehajtás, idegenrendészet).

Dokumentáció

A jegyzőkönyvezett mintavételre minden résztvevőnek, a törvényes képviselőnek is fényképes igazolvánnyal igazolnia kell magát, és át kell adnia a lakcímkártyával együtt a mintavételt végző személynek, aki másolatot készít a dokumentumokról. A mintavételen jelenlevő személyekről fénykép készül, mely digitálisan rögzíti a pontos időpontot, illetve a GPS koordináták alapján a helyszínt is. A képet a kérőlaphoz, illetve az eredményekhez kapcsoltan elektronikusan eltároljuk az adatvédelmi szabályok szerint, és csupán akkor használjuk, ha valamelyik hatóság (bíróság, ügyészség, gyámhivatal) erre külön felszólít.

Ellenőrzött mintavételi láncolat

A független mintavevő személy ellenőrzi a DNS minta levétele előtt a vizsgált személyek személyazonosságát. A levett DNS mintákat egyértelműen jelölt, és nem összekeverhető módon tárolja. Bizonyíthatóan felügyeli a levett DNS mintákat, és ellenőrzött módon, könyvelt küldeményben juttatja el a feldolgozást végző laboratóriumba. A teljes folyamat során biztosítja a levett DNS minták érintetlenségét – illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A DNS alapú szakértői vélemény felhasználásáról a bíróság dönt

A bírói szabadság lehetőséget ad a bíróság részére, hogy akár a jegyzőkönyvezett formában, ellenőrzött mintavételi láncolat szabályainak betartása mellett elvégzett vizsgálat eredményét az eljárás során figyelembe vegye, vagy ne vegye figyelembe. A bíró számára egy kész vizsgálati eredmény – bármelyik laboratórium készítette is azt el – semmilyen kötelezettséget nem jelent. Az esetlegese felesleges anyagi terhek elkerülése céljából helyes, ha a saját kezdeményezés alapján indított vizsgálat előtt a felek kikérík a hatóság (bíróság) előzetes hozzájárulását, ebben az esetben az esetleges elutasításnak kisebb az esélye.